اخبار

انواع انشعاب‌ها در اجرای عملیات هات‌تپ- انشعاب افقی

زاویه و راستای انجام عملیات هات‌تپ بسته به نوع انشعاب، مسیری که از خطوط لوله انشعابی جدید ترسیم می‌شود و نیز فضای مناسب و کافی برای انجام عملیات انشعاب گرم تعیین می‌کند. معمولاً ترجیح بر این است که عملیات هات‌تپ عمود و از بالا به پایین انجام شود اما در برخی شرایط به اقتضای کار، عملیات به موازات سطح زمین و جهت ایجاد انشعاب جانبی خط لوله صورت می‌گیرد.

به مرور هر چه زاویه دستگاه هات تپ نسبت به سطح زمین از حالت عمود رو به پایین تغییر می‌کند، بر میزان دشواری‌های فرایند برش هات‌تپ افزوده می‌شود. در این حالت دستگاه به موازات سطح زمین و عمود بر خط لوله نصب و عملیات در چنین زاویه‌ای انجام می‌شود. از این‌رو، نصب اتصالات اسپلیت‌تی روی خط لوله اصلی نسبت به حالت قبل دشواری‌هایی خواهد داشت، چرا که پد بالایی باید بصورت جانبی روی لوله نصب شود. تنظیم دقیق موقعیت پدها و جوشکاری آن‌ها روی خط لوله در این شرایط اقدامات احتیاطی بیشتری را می‌طلبد.

علاوه بر این نصب دستگاه هات‌تپ هم دشواری‌های بیشتری دارد. باید توجه کرد در این شرایط امکان سقوط دستگاه حین نصب و حتی حین انجام عملیات وجود دارد و از این‌رو، دستگاه در طول کل فرایند باید از طریق جرثقیل در مکان نصب شده حفظ و کنترل شود. در غیر این‌صورت حتی در صورت اتصال دقیق اسپلیت‌تی و نصب مناسب دستگاه هات‌تپ، بدلیل سنگینی بار دستگاه هات‌تپ ممکن است ایراداتی نظیر دفرمه شدن مجموعه را ناظر باشیم.

اما از سوی دیگر، با توجه به این‌که کوپن بریده شده در حالت عمود بر سطح زمین قرار دارد، امکان سقوط آن درون لوله ی بریده شده کمتر است و از این رو کنترل آن راحت‌تر از حالت قبل خواهد بود. 

از این حیث در عملیات انشعاب گرم افقی، با وجود سختی های که بر کار هات تپ تحمیل می کند، دارای چنین مزایایی نیز هست.

اگر مطلب مفید بود به اشتراک بگذارید:

نمایش 2022 دفعه
آخرین ویرایش در شنبه 12 تیر 1395

درباره شرکت پیشگام صنعت

هات تپ خطوط لوله و مخازن از فرایندهای پیچیده و دارای متغیرهای تعیین‌کننده بسیار می باشد. نفس این عملیات با توجه به پیچیدگی هایش دشواری های خاص خود را داراست و از این رو ترجیح بر آن است که متغیرهای خارجی دخیل در تسهیل فرایند هات تپ تا جای ممکن کاهش پیدا کنند و مجری هات تپ تمرکز خود را بر خود عملیات متوجه کند.
به طور کلی دو دسته متغیر در پیشبرد فرایند هات تپ موجودند که بی‌توجهی به هیچ کدام از آن‌ها توجیه پذیر نیست؛ دسته اول متغیرهایی هستند که ذاتی عملیات هات تپ بوده و در هر عملیات تکرار می‌شوند؛ مثل فرایند آماده‌سازی تجهیزات، ساخت اتصالاتی نظیر اسپلیت تی، تجهیز دستگاه هات تپ، تست فشار، تست نشتی و از این قبیل. این دسته متغیرها در تمامی عملیات های انشعاب گرم هات تپ تکرار می شوند و از این حیث جزو بندهای عام و کلی در عملیات انشعاب گرم تلقی می شوند. در تمامی عملیات های هات تپ ما در درجه اول شرایط محیطی انجام کار را آماده کرده و سپس تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز برای کار را تدارک می بینیم. در درجه بعد فرایند ساخت اتصال هات تپ اعم از اسپلیت تی یا سدل نیپل شروع می شود و پس از نصب و تست روی لوله نصب می شود. سایر مراحل شامل نصب ولو و انجام عملیات هات تپ نیز بخشی از فرایند می باشند که چنان که اشاره شد جنبه عام و کلی داشته و در تمامی عملیات های انشعاب گرم تکرار می شوند. مجریان هات تپ معمولاً دستور کار مشخص و روتینی برای انجام این سلسله مراتب از انجام کار دارند.
اما از سوی دیگر با طیف دومی از متغیرها مواجهیم که بسته به نوع عملیات متغیرند. برای مثال محل انجام عملیات هات تپ، ارتفاع یا عمق کار، شرایط محیطی کار، زاویه هات تپ و... . در مورد دسته اول متغیرها رعایت الزامات و استانداردها ضروری است اما در خصوص دسته دوم متغیرها مجری هات تپ و کارفرما باید بکوشند در تعامل با یکدیگر تا جای ممکن از مزاحمت‌ها و تداخل‌های آن‌ها حین کار بکاهند تا پیشبرد پروژه هات تپ با کمترین حاشیه و بیشترین تمرکز و توجه همراه باشد. این دسته متغیرها دارای شرایط منحصر به فرد خود بوده و نمی توان به صورت کلی فرمولی مشخص برای شان ارائه داد، بلکه باید راهکارها و پاسخ های احتمالی به اقتضائات خاص فنی عملیات، به صورت مهندسی شده و ابداعی ارائه شوند. معمولاً روال کار بر این است که مجری عملیات هات تپ اطلاعات را تمام و کمال از کارفرما دریافت کرده و با اتخاذ تدابیر برای مشخصه های ویژه عملیات طرح اجرایی کار را تدوین کرده و به حضور مهندسین و بازرسان کارفرما اعلام می کند تا ایشان نیز نسبت به امکان یا عدم امکان طرح نظر خود را اعلام دارند. در صورت تأیید ایشان کار به انجام می رسد و در صورت عدم تأیید و یا ارائه پیشنهاد اصلاحی، مسئله از طریق کارگروه های فنی و مهندسی و تبادل نظر تا رسیدن به راه حل نهایی ادامه می یابد.
زاویه انجام عملیات هات تپ از جمله متغیرهای خارجی محسوب می‌شود که در صورت امکان قابلیت تغییر موقعیت و زاویه آن وجود دارد. البته چنان‌که اشاره شد این امر در صورتی مقدور است که کارفرما توان استفاده از انشعاب گرفته شده جدید جایگزین درخواست خود را داشته باشد. معمولاً انجام عملیات هات تپ در زاویه 0 درجه و به صورت افقی بهترین و کم حاشیه ترین عملیات هات تپ بر حسب متغیرهای خارجی محسوب می شود، و پس از آن هات تپ عمود در زاویه 90 درجه از بالا دارای مزیت است. اما در صورتی که هات تپ در زوایای مختلف نظیر 30، 45، 60 و مواردی از این نظیر را داشته باشد متغیرهای جدید مثل کنترل دستگاه هات تپ حین انجام عملیات و نیز پیش بینی های ویژه در خصوص محل تردد اپراتورهای عملیات هات تپ نیز بر کار افزوده می‌شوند. در این شرایط و به منظور تسهیل فرایند و کاهش متغیرها، تغییر زاویه عملیات هات تپ به ایشان توصیه می شود اما در صورتی که اقتضای کار و ماهیت انجام عملیات هات تپ به گونه ای است که انجام عملیات به صورت زاویه دار ضروری می‌نماید بدون شک نظر کارفرما بر تسهیل فرایند هات تپ ارجحیت دارد.