اخبار

تست اسپلیت‌تی پیش از اتصال به خطوط لوله

پس از اتمام فرایند ساخت اسپلیت‌تی و آماده شدن دستگاه برای نصب روی خط لوله، باید تست‌ها و آزمون‌های فنی جهت حصول اطمینان از ضریب اطمینان فنی و ایمنی اسپلیت‌تی انجام گیرد. تولید کننده باید تمام بازرسی‌ها و تست‌های مورد نیاز را پیش از انتقال و نصب اسپلیت‌تی روی خط لوله انجام دهد. تست‌ها و بازرسی‌ها حداقل باید موارد زیر را پوشش دهند:

-          اجزا و قطعات اسپلیت‌تی باید جداگانه و هر یک به اقتضای عملکردی که دارند بازرسی شوند.

-          باید بر اساس نقشه رسم و تأیید شده، روی اجزای اسپلیت‌تی تست‌های ابعادی انجام شوند.

-          متریال اسپلیت‌تی، جنس لوله و آلیاژ آن را باید بر اساس ویژگی‌های خط لوله اصلی و مشخصات فنی خط انتخاب کرده باشیم.

-          فاکتورهای مکانیکی اسپلیت‌تی، نظیر ضخامت اسپلیت‌تی، طول، تعداد پاس جوش بین اتصالات، طول نیپل و ... باید بر اساس استانداردها و با توجه به نیازهایی خط لوله اصلی مورد بازرسی قرار گیرند. طبیعتاً روش تست و بازرسی اسپلیت‌تی بر حسب نوع سیال لوله، فشار و دمای خط، ضخامت و جنس خط لوله و ... متفاوت می‌باشد.

-          باید روی اسپلیت‌تی مراحل تست غیر مخرب به شرح زیر انجام شود:

o       باید در تمامی نقاط و خطوط جوش اتصالات اسپلیت‌تی تحت فشار تست رادیوگرافی انجام گیرد

o       در برخی موارد کارفرما یا پیمانکار نسبت به برخی نقاط یا خطوط جوش دچار حساسیت می‌شود و تست رادیوگرافی را برای تأیید نهایی اسپلیت‌تی مکفی نمی‌داند. در این صورت و نیز برای رفع هر گونه شبهه در خصوص نقاط یا خطوط جوش مشکوک با عدم کارآیی، تست اولتراسونیک یا مغناصیسی بهترین راهکار رفع تردید می‌باشد.

o       گرچه چندان روش رایجی نیست، اما اصولاً تست اولتراسونیک تمام خطوط و اتصالات جوش روش بهتری جهت حصول اطمینان از صحت و دقت عملکرد اسپلیت‌تی است.

o       سطح مقاطع فورج شده باید تماماً مورد آزمون ذرات مغناطیسی قرار گیرد

اگر مطلب مفید بود به اشتراک بگذارید:

نمایش 2040 دفعه
آخرین ویرایش در چهارشنبه 2 تیر 1395

درباره شرکت پیشگام صنعت

هات تپ خطوط لوله و مخازن از فرایندهای پیچیده و دارای متغیرهای تعیین‌کننده بسیار می باشد. نفس این عملیات با توجه به پیچیدگی هایش دشواری های خاص خود را داراست و از این رو ترجیح بر آن است که متغیرهای خارجی دخیل در تسهیل فرایند هات تپ تا جای ممکن کاهش پیدا کنند و مجری هات تپ تمرکز خود را بر خود عملیات متوجه کند.
به طور کلی دو دسته متغیر در پیشبرد فرایند هات تپ موجودند که بی‌توجهی به هیچ کدام از آن‌ها توجیه پذیر نیست؛ دسته اول متغیرهایی هستند که ذاتی عملیات هات تپ بوده و در هر عملیات تکرار می‌شوند؛ مثل فرایند آماده‌سازی تجهیزات، ساخت اتصالاتی نظیر اسپلیت تی، تجهیز دستگاه هات تپ، تست فشار، تست نشتی و از این قبیل. این دسته متغیرها در تمامی عملیات های انشعاب گرم هات تپ تکرار می شوند و از این حیث جزو بندهای عام و کلی در عملیات انشعاب گرم تلقی می شوند. در تمامی عملیات های هات تپ ما در درجه اول شرایط محیطی انجام کار را آماده کرده و سپس تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز برای کار را تدارک می بینیم. در درجه بعد فرایند ساخت اتصال هات تپ اعم از اسپلیت تی یا سدل نیپل شروع می شود و پس از نصب و تست روی لوله نصب می شود. سایر مراحل شامل نصب ولو و انجام عملیات هات تپ نیز بخشی از فرایند می باشند که چنان که اشاره شد جنبه عام و کلی داشته و در تمامی عملیات های انشعاب گرم تکرار می شوند. مجریان هات تپ معمولاً دستور کار مشخص و روتینی برای انجام این سلسله مراتب از انجام کار دارند.
اما از سوی دیگر با طیف دومی از متغیرها مواجهیم که بسته به نوع عملیات متغیرند. برای مثال محل انجام عملیات هات تپ، ارتفاع یا عمق کار، شرایط محیطی کار، زاویه هات تپ و... . در مورد دسته اول متغیرها رعایت الزامات و استانداردها ضروری است اما در خصوص دسته دوم متغیرها مجری هات تپ و کارفرما باید بکوشند در تعامل با یکدیگر تا جای ممکن از مزاحمت‌ها و تداخل‌های آن‌ها حین کار بکاهند تا پیشبرد پروژه هات تپ با کمترین حاشیه و بیشترین تمرکز و توجه همراه باشد. این دسته متغیرها دارای شرایط منحصر به فرد خود بوده و نمی توان به صورت کلی فرمولی مشخص برای شان ارائه داد، بلکه باید راهکارها و پاسخ های احتمالی به اقتضائات خاص فنی عملیات، به صورت مهندسی شده و ابداعی ارائه شوند. معمولاً روال کار بر این است که مجری عملیات هات تپ اطلاعات را تمام و کمال از کارفرما دریافت کرده و با اتخاذ تدابیر برای مشخصه های ویژه عملیات طرح اجرایی کار را تدوین کرده و به حضور مهندسین و بازرسان کارفرما اعلام می کند تا ایشان نیز نسبت به امکان یا عدم امکان طرح نظر خود را اعلام دارند. در صورت تأیید ایشان کار به انجام می رسد و در صورت عدم تأیید و یا ارائه پیشنهاد اصلاحی، مسئله از طریق کارگروه های فنی و مهندسی و تبادل نظر تا رسیدن به راه حل نهایی ادامه می یابد.
زاویه انجام عملیات هات تپ از جمله متغیرهای خارجی محسوب می‌شود که در صورت امکان قابلیت تغییر موقعیت و زاویه آن وجود دارد. البته چنان‌که اشاره شد این امر در صورتی مقدور است که کارفرما توان استفاده از انشعاب گرفته شده جدید جایگزین درخواست خود را داشته باشد. معمولاً انجام عملیات هات تپ در زاویه 0 درجه و به صورت افقی بهترین و کم حاشیه ترین عملیات هات تپ بر حسب متغیرهای خارجی محسوب می شود، و پس از آن هات تپ عمود در زاویه 90 درجه از بالا دارای مزیت است. اما در صورتی که هات تپ در زوایای مختلف نظیر 30، 45، 60 و مواردی از این نظیر را داشته باشد متغیرهای جدید مثل کنترل دستگاه هات تپ حین انجام عملیات و نیز پیش بینی های ویژه در خصوص محل تردد اپراتورهای عملیات هات تپ نیز بر کار افزوده می‌شوند. در این شرایط و به منظور تسهیل فرایند و کاهش متغیرها، تغییر زاویه عملیات هات تپ به ایشان توصیه می شود اما در صورتی که اقتضای کار و ماهیت انجام عملیات هات تپ به گونه ای است که انجام عملیات به صورت زاویه دار ضروری می‌نماید بدون شک نظر کارفرما بر تسهیل فرایند هات تپ ارجحیت دارد.