اخبار

نظارت بر فرایند هات تپ

هات تپ خطوط لوله و مخازن از فرایندهای سرویس خطوط لوله محسوب می‌شود که بنا به ماهیت ویژه‌اش نیازمند نظارت و بررسی مستمر و گام به گام تمامی فرایندها دارد. نظارت، بررسی، پایش، بازرسی، طراحی، مکاتبه با کارفرما و تعامل پایدار با وی بمنظور انجام هماهنگی‌ها به صورت کامل و مواردی نظیر این، آن دسته اموری محسوب می‌شوند که ناظر بر فرایند پایش و مدیریت پروژه هات تپ می‌باشد. این قسم فرایندها گرچه مستقیماً در فرایند هات تپ به دیده نمی‌آیند اما از حیث ساز و کارهای نظارتی جزو رویه های حائز اهمیت در انجام پروژه هات تپ قلمداد می‌شوند. از ین‌رو مجریان عملیات هات تپ معمولاً دارای یک ناظر به عنوان مدیر فرایندها در نظر می‌گیرند که با اشرافی کلی بر تمامی مراحل انجام عملیات هات تپ روند سپری شدن مراحل آن را مدیریت و اپیش می‌کند. در ادامه به برخی از کارکردهای مربوط به فرایندهای مدیرینی و نظارتی می‌پردازیم:

نظارت بر فرایند ساخت اسپلیت تی: فرایند ساخت اسپلیت تی شامل برش لوله، ساخت قطعات و جوشکاری  اتصالات روی یکدیگر می‌باشد. هر اسپلیت تی به فراخور طراحی صورت گرفته فرایندها و الزامات ساختی خاص خود را دارد. جوشکاری نیپپل اسپلیت تی روی پد سدل آن، و جوشکاری فلنج روی نیپل از فرایندهای حساس در ساخت اسپلیت تی هستند که نظارت بر حسن انجام آن از وظایف مدیریتی محسوب می‌شود. تعداد پاس جوش، نوع الکترود مورد استفاده و عمود بودن فلنج بر نیپل از فاکتورهایی هستند که توجه به آن‌ها در فرایند ساخت اسپلیت تی بسیار مهم است. در صورت بروز ایراد در هر یک از موارد ذکر شده انجام اقدامات اصلاحی ضرورت خواهد داشت.

تست جوش اسپلیت تی: از آنجا که اسپلیت تی ساخته شده بعد از اتصال روی لوله و انجام عملیات هات تپ با سیال درون لوله مستقیماً تماس خواهد داشت، قابلیت آب‌بندی این اتصال بسیار واجد اهمیت خواهد بود. از این رو اسپلیت تی پس از نصب باید مورد تست و بازرسی قرار گیرد. تست جوش اسپلیت تی معمولاً توسط کافرما و به منظور حصول اطمینان از عملکرد سازنده اسپلیت تی انجام می‌شود اما این بمعنای رفع وظایف سازنده اسپلیت تی نخواهد بود. سازنده‌ی اسپلیت تی که معمولا خود مجری عملیات هات تپ نیز می‌باشد بمنظور جلب اطمینان کافرما بهتر است تمامی فرایندها را با دقت و صحت کامل تحویل مشتری نماید و در این راستا انجام بازرسی‌ها و کسب اطمینان از خروجی فرایندها از وظایف وی بشمار می‌رود.

تست نشتی ولو: از آنجا که ولو از جمله اتصالات ثابت در عملیات هات تپ محسوب شده و پس از اتمام عملیات در محل باقی می ماند مجری عملیات هات تپ باید در خصوص صحت این اتصال اطمینان خاطر داشته باشد و در این راستا تست نشتی ولو ضروری است. بازرسی و نظارت بر روند تست نشتی ولو فرایندی مدیریتی است و نصب ولو روی اتصال بمظنور انجام عملیات هات تپ نیز وابسته به تأیید تست نشتی ولو می‌باشد.

تست هیدرواستاتیک اتصال ولو و اسپلیت تی: پس از نصب ولو روی اتصال اسپلیت تی انجام تست فشار روی مجموعه اتصال امری ضروری محسوب می‌شود که نظارت بر روند حسن اجری کار و تأیید نتیجه تست بر عهده مدیریت طرح و فرایند پروژه می‌باشد. مدیریت فرایند با دریافت اطلاعات و مشخصات فنی خط و سیال به مجموعه فشار هیدرواستاتیک وارد می‌کند تا ضریب مقاومت مجموعه در برابر فشار سایت را مورد بررسی قرار دهد. پس از کسب اطمینان از ضریب مقاومت بالای مجموعه اتصال اسپلیت تی و ولو، انجام عملیات هات تپ امکان‌پذیر می‌باشد.

تست هیدرواستاتیک دستگاه هات تپ: دستگاه هات تپ نیز همچون مجموعه اتصال اسپلیت تی و ولو باید از لحاظ ضریب مقاومت در برابر فشار سیال در حین عملیات مورد ارزیابی قرار بگیرد. از این رو پیش از آغاز عملیات و قبل از نصب دستگاه روی مجموعه باید در این خصوص اطمینان حاصل کرد. به این منطور تمامی مجاری تخلیه دسنگاه هات تپ مسدود شده و از یکی از مجاری سیال به روش هیدرواستاتیک وارد دستگاه شده و فشار مجموعه به اندازه فشار زنده سیال لوله هات تپ بالا برده می‌شود. البته ترجیح بر این است که فشار تست کمی از فشار خط لوله بیشتر باشد. کنترل مدیریت و تایید تست هیدرو استاتیک نیز فرایندی مدیریتی و نظارتی محسوب می‌شود که بر عهده مدیر پروژه هات تپ است.

بازرسی فاکتورهای ایمنی: مدیر و ناظر پروزه هات تپ باید نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل ایمنی عملیات هات تپ تجهیزات و تاسیسات و ابزار و پوشش‌های ایمنی هات تپ توجه ویزه داشته باشد. از آن‌جا که عملیات هات تپ جزو فرایندهای ویزه بشمار رفته و عوامل بالقوه آسیب رسان به ایمنی محیط کار و نیروی انسانی در آن متعدد است توجه به این فاکتور از اهم وظایف ناظر پروزه می باشد و باید نسبت به تمامی مراحل دقت تمام صورت گیرد.

اخذ پرمیت و سایر مجوزهای لازم برای انجام کار: از آن‌جا که عملیات هات تپ به صورت زنده و در حالی پیش می‌رود که مجتمع در حال بهره‌برداری از سایر فرایندهای خود می‌باشد، انجام هماهنگی‌های لازم با مدیران و تصمیم گیرندگان فنی مجتمع‌ها از وظایف مهم ناظر پروزه هات تپ بشمار می‌رود. در غیر این صورت، و در صورت بروز رخدادهایی نظیر تداخل فرایندها ممکن است فرایندهای مربوط به هات تپ و فرایندهای جاری مجتمع مزاحمت‌هایی برای هم ایجاد کنند که چه بسا تبعات فنی و ایمنی جبران ناپذیری به بار آورد.

برنامه‌ریزی: مدیریت و کنترل زمانی فرایندها، برنامه ریزی تقدم و تأخر هر عملیات، منابع، نیروی انسانی، تأسیسات و تجهیزات و سایر مولفه‌های مرتبط به پروژه از جمله وظایف ناظر عملیات هات تپ محسوب می‌شود. تهیه و تدوین این‌گونه دستور کارها در قالب‌های نرم‌افزاری، و تدوین و ارائه آن‌ها به کارفرما هم ایشان را نسبت به مختصات کار آشنا می‌سازد و هم تصویری کامل و جامع از مراتب انجام کار در اختیار مجری هات تپ قرار می‌دهد.

اگر مطلب مفید بود به اشتراک بگذارید:

نمایش 2836 دفعه
آخرین ویرایش در یکشنبه 28 آذر 1395

درباره شرکت پیشگام صنعت

هات تپ خطوط لوله و مخازن از فرایندهای پیچیده و دارای متغیرهای تعیین‌کننده بسیار می باشد. نفس این عملیات با توجه به پیچیدگی هایش دشواری های خاص خود را داراست و از این رو ترجیح بر آن است که متغیرهای خارجی دخیل در تسهیل فرایند هات تپ تا جای ممکن کاهش پیدا کنند و مجری هات تپ تمرکز خود را بر خود عملیات متوجه کند.
به طور کلی دو دسته متغیر در پیشبرد فرایند هات تپ موجودند که بی‌توجهی به هیچ کدام از آن‌ها توجیه پذیر نیست؛ دسته اول متغیرهایی هستند که ذاتی عملیات هات تپ بوده و در هر عملیات تکرار می‌شوند؛ مثل فرایند آماده‌سازی تجهیزات، ساخت اتصالاتی نظیر اسپلیت تی، تجهیز دستگاه هات تپ، تست فشار، تست نشتی و از این قبیل. این دسته متغیرها در تمامی عملیات های انشعاب گرم هات تپ تکرار می شوند و از این حیث جزو بندهای عام و کلی در عملیات انشعاب گرم تلقی می شوند. در تمامی عملیات های هات تپ ما در درجه اول شرایط محیطی انجام کار را آماده کرده و سپس تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز برای کار را تدارک می بینیم. در درجه بعد فرایند ساخت اتصال هات تپ اعم از اسپلیت تی یا سدل نیپل شروع می شود و پس از نصب و تست روی لوله نصب می شود. سایر مراحل شامل نصب ولو و انجام عملیات هات تپ نیز بخشی از فرایند می باشند که چنان که اشاره شد جنبه عام و کلی داشته و در تمامی عملیات های انشعاب گرم تکرار می شوند. مجریان هات تپ معمولاً دستور کار مشخص و روتینی برای انجام این سلسله مراتب از انجام کار دارند.
اما از سوی دیگر با طیف دومی از متغیرها مواجهیم که بسته به نوع عملیات متغیرند. برای مثال محل انجام عملیات هات تپ، ارتفاع یا عمق کار، شرایط محیطی کار، زاویه هات تپ و... . در مورد دسته اول متغیرها رعایت الزامات و استانداردها ضروری است اما در خصوص دسته دوم متغیرها مجری هات تپ و کارفرما باید بکوشند در تعامل با یکدیگر تا جای ممکن از مزاحمت‌ها و تداخل‌های آن‌ها حین کار بکاهند تا پیشبرد پروژه هات تپ با کمترین حاشیه و بیشترین تمرکز و توجه همراه باشد. این دسته متغیرها دارای شرایط منحصر به فرد خود بوده و نمی توان به صورت کلی فرمولی مشخص برای شان ارائه داد، بلکه باید راهکارها و پاسخ های احتمالی به اقتضائات خاص فنی عملیات، به صورت مهندسی شده و ابداعی ارائه شوند. معمولاً روال کار بر این است که مجری عملیات هات تپ اطلاعات را تمام و کمال از کارفرما دریافت کرده و با اتخاذ تدابیر برای مشخصه های ویژه عملیات طرح اجرایی کار را تدوین کرده و به حضور مهندسین و بازرسان کارفرما اعلام می کند تا ایشان نیز نسبت به امکان یا عدم امکان طرح نظر خود را اعلام دارند. در صورت تأیید ایشان کار به انجام می رسد و در صورت عدم تأیید و یا ارائه پیشنهاد اصلاحی، مسئله از طریق کارگروه های فنی و مهندسی و تبادل نظر تا رسیدن به راه حل نهایی ادامه می یابد.
زاویه انجام عملیات هات تپ از جمله متغیرهای خارجی محسوب می‌شود که در صورت امکان قابلیت تغییر موقعیت و زاویه آن وجود دارد. البته چنان‌که اشاره شد این امر در صورتی مقدور است که کارفرما توان استفاده از انشعاب گرفته شده جدید جایگزین درخواست خود را داشته باشد. معمولاً انجام عملیات هات تپ در زاویه 0 درجه و به صورت افقی بهترین و کم حاشیه ترین عملیات هات تپ بر حسب متغیرهای خارجی محسوب می شود، و پس از آن هات تپ عمود در زاویه 90 درجه از بالا دارای مزیت است. اما در صورتی که هات تپ در زوایای مختلف نظیر 30، 45، 60 و مواردی از این نظیر را داشته باشد متغیرهای جدید مثل کنترل دستگاه هات تپ حین انجام عملیات و نیز پیش بینی های ویژه در خصوص محل تردد اپراتورهای عملیات هات تپ نیز بر کار افزوده می‌شوند. در این شرایط و به منظور تسهیل فرایند و کاهش متغیرها، تغییر زاویه عملیات هات تپ به ایشان توصیه می شود اما در صورتی که اقتضای کار و ماهیت انجام عملیات هات تپ به گونه ای است که انجام عملیات به صورت زاویه دار ضروری می‌نماید بدون شک نظر کارفرما بر تسهیل فرایند هات تپ ارجحیت دارد.