اخبار

کارکرد ویژگی‌های فنی لوله در عملیات هات تپ

هات تپ خطوط لوله در واقع با برش لوله اصلی و ایجاد انشعاب روی آن به اتمام می‌رسد. گرچه این فرایند دارای مقدمات و مراحل متعددی برای رسیدن به این هدف است، اما در واقع فرایند اصلی انشعاب گرم هات تپ عبارتست از برش لوله توسط کاتر دستگاه هات تپ و استخراج کوپن بریده شده از محل انجام عملیات. لذا ویژگی‌های فنی لوله اصلی، اصلی ترین عامل تعیین کننده در میزان حساسیت و موفقیت در انجام عملیات هات تپ بوده و یکی از عوامل تعیین کننده در تمام طراحی‌ها و پیش‌آماده سازی‌ها ویژگی‌های فنی لوله صورت می‌باشد.

در تعیین مشخصات فنی لوله، جنس و آلیاژ لوله و نیز ضخامت لوله اصلی‌ترین عوامل محسوب می‌شوند که در اجرای عملیات هات تپ آثار خود را بر جای می‌گذارند. اصولاً تصور بر آن است که هر چه لوله از آلیاژ ضعیف‌تری بوده و یا نرم‌تر باشد عملیات انشعاب گیری گرم هات تپ راحت‌تر انجام می‌شود در حالی‌که این تصور تمام ابعاد عملیات را در نظر نمی‌گیرد. صحیح است که آلیاژ ضعیف‌تر لوله باعث تسریع و تسهیل فرایند هات تپ می‌شود اما باید توجه داشت که جوشکاری روی این قسم خطوط لوله مخاطرات بیشتری دارد. جوشکاری و نصب اسپلیت تی روی لوله، طبیعتاً حوضچه‌های جوشی روی لوله ایجاد می‌کند که در صورت ضعیف بودن آلیاژ، میزان نفوذ‌پذیری بیشتری خواهد داشت. از این رو عملیات هات تپ ریسک بیشتری خواهد داشت چرا که خطوط جوش حین عملیات و پس از آن ضریب مقاومت کمتری خواهند داشت. از سوی دیگر نرم بودن لوله بر خلاف تصور، عملیات انشعاب داغ را بمراتب دشوار می‌کند. واکنش‌پذیری لوله در مقابل فشار کاتر دستگاه هات تپ و دفرمه شدن آن حین عملیات، از خطراتی است که ممکن است کل عملیات را با چالش مواجه کند. بنابراین، در مواجهه با این دشواری‌ها نیاز به تیم جوشکاران حرفه‌ای و مجریان متبحر در زمینه اجرای عملیات هات تپ و باردهی به کاتر می‌باشد.

ضخامت لوله عامل تعیین کننده دیگر در اجرای عملیات هات تپ است. در این مورد نیز بر خلاف تصور رایج، ضخامت پایین ضرورتاً امتیازی برای مجریان هات تپ محسوب نمی‌شود چرا که جوشکاری اسپلیت تی روی آن مخاطراتی را بهمراه دارد.

با وجود این مشکلات، در صورتی که تیم انجام دهنده هات تپ متبحر، با دانش و مجرب باشد ضریب اطمینان انجام مراحل بالاتر خواهد بود. 

اگر مطلب مفید بود به اشتراک بگذارید:

نمایش 2586 دفعه
آخرین ویرایش در شنبه 23 مرداد 1395

درباره شرکت پیشگام صنعت

هات تپ خطوط لوله و مخازن از فرایندهای پیچیده و دارای متغیرهای تعیین‌کننده بسیار می باشد. نفس این عملیات با توجه به پیچیدگی هایش دشواری های خاص خود را داراست و از این رو ترجیح بر آن است که متغیرهای خارجی دخیل در تسهیل فرایند هات تپ تا جای ممکن کاهش پیدا کنند و مجری هات تپ تمرکز خود را بر خود عملیات متوجه کند.
به طور کلی دو دسته متغیر در پیشبرد فرایند هات تپ موجودند که بی‌توجهی به هیچ کدام از آن‌ها توجیه پذیر نیست؛ دسته اول متغیرهایی هستند که ذاتی عملیات هات تپ بوده و در هر عملیات تکرار می‌شوند؛ مثل فرایند آماده‌سازی تجهیزات، ساخت اتصالاتی نظیر اسپلیت تی، تجهیز دستگاه هات تپ، تست فشار، تست نشتی و از این قبیل. این دسته متغیرها در تمامی عملیات های انشعاب گرم هات تپ تکرار می شوند و از این حیث جزو بندهای عام و کلی در عملیات انشعاب گرم تلقی می شوند. در تمامی عملیات های هات تپ ما در درجه اول شرایط محیطی انجام کار را آماده کرده و سپس تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز برای کار را تدارک می بینیم. در درجه بعد فرایند ساخت اتصال هات تپ اعم از اسپلیت تی یا سدل نیپل شروع می شود و پس از نصب و تست روی لوله نصب می شود. سایر مراحل شامل نصب ولو و انجام عملیات هات تپ نیز بخشی از فرایند می باشند که چنان که اشاره شد جنبه عام و کلی داشته و در تمامی عملیات های انشعاب گرم تکرار می شوند. مجریان هات تپ معمولاً دستور کار مشخص و روتینی برای انجام این سلسله مراتب از انجام کار دارند.
اما از سوی دیگر با طیف دومی از متغیرها مواجهیم که بسته به نوع عملیات متغیرند. برای مثال محل انجام عملیات هات تپ، ارتفاع یا عمق کار، شرایط محیطی کار، زاویه هات تپ و... . در مورد دسته اول متغیرها رعایت الزامات و استانداردها ضروری است اما در خصوص دسته دوم متغیرها مجری هات تپ و کارفرما باید بکوشند در تعامل با یکدیگر تا جای ممکن از مزاحمت‌ها و تداخل‌های آن‌ها حین کار بکاهند تا پیشبرد پروژه هات تپ با کمترین حاشیه و بیشترین تمرکز و توجه همراه باشد. این دسته متغیرها دارای شرایط منحصر به فرد خود بوده و نمی توان به صورت کلی فرمولی مشخص برای شان ارائه داد، بلکه باید راهکارها و پاسخ های احتمالی به اقتضائات خاص فنی عملیات، به صورت مهندسی شده و ابداعی ارائه شوند. معمولاً روال کار بر این است که مجری عملیات هات تپ اطلاعات را تمام و کمال از کارفرما دریافت کرده و با اتخاذ تدابیر برای مشخصه های ویژه عملیات طرح اجرایی کار را تدوین کرده و به حضور مهندسین و بازرسان کارفرما اعلام می کند تا ایشان نیز نسبت به امکان یا عدم امکان طرح نظر خود را اعلام دارند. در صورت تأیید ایشان کار به انجام می رسد و در صورت عدم تأیید و یا ارائه پیشنهاد اصلاحی، مسئله از طریق کارگروه های فنی و مهندسی و تبادل نظر تا رسیدن به راه حل نهایی ادامه می یابد.
زاویه انجام عملیات هات تپ از جمله متغیرهای خارجی محسوب می‌شود که در صورت امکان قابلیت تغییر موقعیت و زاویه آن وجود دارد. البته چنان‌که اشاره شد این امر در صورتی مقدور است که کارفرما توان استفاده از انشعاب گرفته شده جدید جایگزین درخواست خود را داشته باشد. معمولاً انجام عملیات هات تپ در زاویه 0 درجه و به صورت افقی بهترین و کم حاشیه ترین عملیات هات تپ بر حسب متغیرهای خارجی محسوب می شود، و پس از آن هات تپ عمود در زاویه 90 درجه از بالا دارای مزیت است. اما در صورتی که هات تپ در زوایای مختلف نظیر 30، 45، 60 و مواردی از این نظیر را داشته باشد متغیرهای جدید مثل کنترل دستگاه هات تپ حین انجام عملیات و نیز پیش بینی های ویژه در خصوص محل تردد اپراتورهای عملیات هات تپ نیز بر کار افزوده می‌شوند. در این شرایط و به منظور تسهیل فرایند و کاهش متغیرها، تغییر زاویه عملیات هات تپ به ایشان توصیه می شود اما در صورتی که اقتضای کار و ماهیت انجام عملیات هات تپ به گونه ای است که انجام عملیات به صورت زاویه دار ضروری می‌نماید بدون شک نظر کارفرما بر تسهیل فرایند هات تپ ارجحیت دارد.