اخبار

انواع انشعاب ها در اجرای عملیات هات تپ- انشعاب‌ها با قطر کمتر از قطر لوله

عملیات هات تپ خطوط لوله معمولا با سایز انشعاب کمتر از قطر لوله اصلی انجام می شود. 

در بخش پیشین به انشعاب‌گیری گرم هم سایز با سایز لوله اصلی اشاره شد. در این بخش به انشعاب‌هایی پرداخته خواهد شد که قطری کمتر از قطر لوله دارند. با توجه به قدرت مانور بالای این نوع از انشعاب‌گیری، تمامی مراحل انجام عملیات هات‌تپ در این فرایند آسان‌تر از مورد پیشین است. در درجه اول ساخت اسپلیت‌تی با توجه به قدرت مانور نسبی‌ای که روی پد وجود دارد، بدون شک سریع‌تر و راحت‌تر انجام خو.اهد شد. گرچه ممکن است فشار و دمای بالای خط و سایر موارد، حساسیت فرایند ساخت اسپلیت‌تی را بیشتر کنند اما بطور کلی، ساخت اسپلیت‌تی با انشعاب‌های کوچک‌تر، همواره بر میزان حساسیت‌ها در طراحی و ساخت می‌کاهد. چه‌بسا برای ساخت اسپلیت‌تی با قطر هم‌سایز با لوله اصلی، نیاز به صفحات تقویت کننده اسپلیت‌تی باشد، اما برای انشعاب‌های با قطر کوچک‌تر از قطر همان لوله اصلی با تمام شرایط پیشین، نیازی به این تقویت‌کننده‌ها نباشد.

مهم‌تر از آن، تسهیل انجام عملیات هات‌تپ برای انشعاب‌های کوچک است. هر چه سایز انشعاب نسبت به لوله اصلی کمتر باشد، اولاً پیشروی کاتر با فشار کمتری انجام خواهد شد، و ثانیاً اختیار عمل مجری عملیات هات‌تپ در تعیین میزان پیشروی کاتر بیشتر خواهد شد. در انشعاب گرم هم سایز، اندکی اهمال در محسابه دقیق میزان پیشروی، کل فرایند را با چالش مواجه خواهد کرد. چه‌بسا اندک پیشروی زیاده از حد باعث آسیب رساندن به جداره روبرویی لوله شود و چه بسا پیشروی کمتر از میزان لازم باعث ناقص ماندن فرایند برش شود. بنابراین دامنه تلورانس پرسنل انجام دهنده‌ی عملیات هات‌تپ بسیار محدود است.

اما در انشعاب‌های کوچک‌تر ما با دامنه‌ی وسیع‌تری مواجهیم و مجری عملیاتانشعاب گرم پس از بریدن کامل لوله هم اختیار عمل زیادی برای اتمام پیشروی و حصول اطمینان قطعی از برش کامل لوله را دارد. چرا که فاصله‌ی کاتر از جداره‌ی پایینی لوله اصلی، حتی پس از بریده شدن کامل کوپن همچنان زیاد است و این، قدرت مانور مجری عملیات هات‌تپ را افزایش می‌دهد.

به طور کلی انشعاب‌های کم سایز از سهولت بیشتری برخوردار بوده و بلحاظ تجربی نیز، با توجه به ایمنی روانی پرسنل، معمولا با سرعت بیشتری به اتمام می‌رسند. 

اگر مطلب مفید بود به اشتراک بگذارید:

نمایش 2642 دفعه
آخرین ویرایش در شنبه 26 تیر 1395

درباره شرکت پیشگام صنعت

هات تپ خطوط لوله و مخازن از فرایندهای پیچیده و دارای متغیرهای تعیین‌کننده بسیار می باشد. نفس این عملیات با توجه به پیچیدگی هایش دشواری های خاص خود را داراست و از این رو ترجیح بر آن است که متغیرهای خارجی دخیل در تسهیل فرایند هات تپ تا جای ممکن کاهش پیدا کنند و مجری هات تپ تمرکز خود را بر خود عملیات متوجه کند.
به طور کلی دو دسته متغیر در پیشبرد فرایند هات تپ موجودند که بی‌توجهی به هیچ کدام از آن‌ها توجیه پذیر نیست؛ دسته اول متغیرهایی هستند که ذاتی عملیات هات تپ بوده و در هر عملیات تکرار می‌شوند؛ مثل فرایند آماده‌سازی تجهیزات، ساخت اتصالاتی نظیر اسپلیت تی، تجهیز دستگاه هات تپ، تست فشار، تست نشتی و از این قبیل. این دسته متغیرها در تمامی عملیات های انشعاب گرم هات تپ تکرار می شوند و از این حیث جزو بندهای عام و کلی در عملیات انشعاب گرم تلقی می شوند. در تمامی عملیات های هات تپ ما در درجه اول شرایط محیطی انجام کار را آماده کرده و سپس تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز برای کار را تدارک می بینیم. در درجه بعد فرایند ساخت اتصال هات تپ اعم از اسپلیت تی یا سدل نیپل شروع می شود و پس از نصب و تست روی لوله نصب می شود. سایر مراحل شامل نصب ولو و انجام عملیات هات تپ نیز بخشی از فرایند می باشند که چنان که اشاره شد جنبه عام و کلی داشته و در تمامی عملیات های انشعاب گرم تکرار می شوند. مجریان هات تپ معمولاً دستور کار مشخص و روتینی برای انجام این سلسله مراتب از انجام کار دارند.
اما از سوی دیگر با طیف دومی از متغیرها مواجهیم که بسته به نوع عملیات متغیرند. برای مثال محل انجام عملیات هات تپ، ارتفاع یا عمق کار، شرایط محیطی کار، زاویه هات تپ و... . در مورد دسته اول متغیرها رعایت الزامات و استانداردها ضروری است اما در خصوص دسته دوم متغیرها مجری هات تپ و کارفرما باید بکوشند در تعامل با یکدیگر تا جای ممکن از مزاحمت‌ها و تداخل‌های آن‌ها حین کار بکاهند تا پیشبرد پروژه هات تپ با کمترین حاشیه و بیشترین تمرکز و توجه همراه باشد. این دسته متغیرها دارای شرایط منحصر به فرد خود بوده و نمی توان به صورت کلی فرمولی مشخص برای شان ارائه داد، بلکه باید راهکارها و پاسخ های احتمالی به اقتضائات خاص فنی عملیات، به صورت مهندسی شده و ابداعی ارائه شوند. معمولاً روال کار بر این است که مجری عملیات هات تپ اطلاعات را تمام و کمال از کارفرما دریافت کرده و با اتخاذ تدابیر برای مشخصه های ویژه عملیات طرح اجرایی کار را تدوین کرده و به حضور مهندسین و بازرسان کارفرما اعلام می کند تا ایشان نیز نسبت به امکان یا عدم امکان طرح نظر خود را اعلام دارند. در صورت تأیید ایشان کار به انجام می رسد و در صورت عدم تأیید و یا ارائه پیشنهاد اصلاحی، مسئله از طریق کارگروه های فنی و مهندسی و تبادل نظر تا رسیدن به راه حل نهایی ادامه می یابد.
زاویه انجام عملیات هات تپ از جمله متغیرهای خارجی محسوب می‌شود که در صورت امکان قابلیت تغییر موقعیت و زاویه آن وجود دارد. البته چنان‌که اشاره شد این امر در صورتی مقدور است که کارفرما توان استفاده از انشعاب گرفته شده جدید جایگزین درخواست خود را داشته باشد. معمولاً انجام عملیات هات تپ در زاویه 0 درجه و به صورت افقی بهترین و کم حاشیه ترین عملیات هات تپ بر حسب متغیرهای خارجی محسوب می شود، و پس از آن هات تپ عمود در زاویه 90 درجه از بالا دارای مزیت است. اما در صورتی که هات تپ در زوایای مختلف نظیر 30، 45، 60 و مواردی از این نظیر را داشته باشد متغیرهای جدید مثل کنترل دستگاه هات تپ حین انجام عملیات و نیز پیش بینی های ویژه در خصوص محل تردد اپراتورهای عملیات هات تپ نیز بر کار افزوده می‌شوند. در این شرایط و به منظور تسهیل فرایند و کاهش متغیرها، تغییر زاویه عملیات هات تپ به ایشان توصیه می شود اما در صورتی که اقتضای کار و ماهیت انجام عملیات هات تپ به گونه ای است که انجام عملیات به صورت زاویه دار ضروری می‌نماید بدون شک نظر کارفرما بر تسهیل فرایند هات تپ ارجحیت دارد.