اخبار

حفاظت از خطرات محیطی در هات تپ

به طور کلی، محدوده‌ی کار در اطراف محل انجام عملیات هات‌تپ باید عاری از هر گونه گاز و بخار هیدروکربنی باشد. باید به بشکه‌ها و سایر کانتینرهای قابل حمل حاوی مواد قابل اشتعال و قابل احتراق توجه ویژه داشت.

ممکن است کار هات‌تپ روی یک مخزن یا روی بخشی از مجموعه تجهیزات یک واحد درخواست شود که سایر بخش‌های آن در حال عملیات هستند. در این خصوص آنالیز کار باید مشخص کند که هیچ ماده‌ی قابل اشتعال یا قابل احتراق در قلمرو کار وجود نداشته و احتمال وجود هر گونه ماده‌ای نظیر آن حین انجام عملیات هات‌تپ در محیط رفع شده باشد. برخی اقدامات احتیاطی پیش از انجام عملیات عبارتند از:

الف) پوشاندن درزها و کانال‌های موجود

ب) اطمینان از اینکه تمامی دریچه‌های فاضلاب پر و در حال کار کردن هستند. در صورت لزوم، استفاده از جریان پیوسته آب.

نکته: باید  در خصوص اطمینان از این‌ عدم ورود هر گونه مواد هیدروکربنی از فاضلاب‌ها به محل کار حساسیت و احتیاط ویژه ورزید.

پ) متوقف کردن عملیات‌های حمل و نقل تانکرهایی که حاوی مایعات یا گازهای قابل اشتعال هستند.

ت) نظارت مستمر بمنظور حصول اطمینان از این‌که جو اطراف همواره عاری از هر گونه ماده قابل اشتعال است.

ث) مسدود کردن تمام شیرهای اطمینان موجود در محیط.

 در محدوده‌ای که عملیات هات‌تپ و جوشکاری همراه با آن تأیید شده است، اپراتورهای فرایند باید از کار و الزامات آن آگاهی کامل داشته و نیز از آزاد شدن هر گونه مایع یا گاز قابل اشتعال ممانعت کنند. در جایی که تجهیزات مجاور با انجام عملیات بدون توجه به عواقبی که می‌توانند بر کار بگذارند باز باشند، مونتاژ نشده‌ باشند، بخار اشتعال کنند، تهویه و خارج شوند، و یا بیرون بریزند، نباید اجازه‌ی انجام کار گرم داده شود. 

اگر مطلب مفید بود به اشتراک بگذارید:

نمایش 2287 دفعه
آخرین ویرایش در یکشنبه 2 خرداد 1395

درباره شرکت پیشگام صنعت

هات تپ خطوط لوله و مخازن از فرایندهای پیچیده و دارای متغیرهای تعیین‌کننده بسیار می باشد. نفس این عملیات با توجه به پیچیدگی هایش دشواری های خاص خود را داراست و از این رو ترجیح بر آن است که متغیرهای خارجی دخیل در تسهیل فرایند هات تپ تا جای ممکن کاهش پیدا کنند و مجری هات تپ تمرکز خود را بر خود عملیات متوجه کند.
به طور کلی دو دسته متغیر در پیشبرد فرایند هات تپ موجودند که بی‌توجهی به هیچ کدام از آن‌ها توجیه پذیر نیست؛ دسته اول متغیرهایی هستند که ذاتی عملیات هات تپ بوده و در هر عملیات تکرار می‌شوند؛ مثل فرایند آماده‌سازی تجهیزات، ساخت اتصالاتی نظیر اسپلیت تی، تجهیز دستگاه هات تپ، تست فشار، تست نشتی و از این قبیل. این دسته متغیرها در تمامی عملیات های انشعاب گرم هات تپ تکرار می شوند و از این حیث جزو بندهای عام و کلی در عملیات انشعاب گرم تلقی می شوند. در تمامی عملیات های هات تپ ما در درجه اول شرایط محیطی انجام کار را آماده کرده و سپس تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز برای کار را تدارک می بینیم. در درجه بعد فرایند ساخت اتصال هات تپ اعم از اسپلیت تی یا سدل نیپل شروع می شود و پس از نصب و تست روی لوله نصب می شود. سایر مراحل شامل نصب ولو و انجام عملیات هات تپ نیز بخشی از فرایند می باشند که چنان که اشاره شد جنبه عام و کلی داشته و در تمامی عملیات های انشعاب گرم تکرار می شوند. مجریان هات تپ معمولاً دستور کار مشخص و روتینی برای انجام این سلسله مراتب از انجام کار دارند.
اما از سوی دیگر با طیف دومی از متغیرها مواجهیم که بسته به نوع عملیات متغیرند. برای مثال محل انجام عملیات هات تپ، ارتفاع یا عمق کار، شرایط محیطی کار، زاویه هات تپ و... . در مورد دسته اول متغیرها رعایت الزامات و استانداردها ضروری است اما در خصوص دسته دوم متغیرها مجری هات تپ و کارفرما باید بکوشند در تعامل با یکدیگر تا جای ممکن از مزاحمت‌ها و تداخل‌های آن‌ها حین کار بکاهند تا پیشبرد پروژه هات تپ با کمترین حاشیه و بیشترین تمرکز و توجه همراه باشد. این دسته متغیرها دارای شرایط منحصر به فرد خود بوده و نمی توان به صورت کلی فرمولی مشخص برای شان ارائه داد، بلکه باید راهکارها و پاسخ های احتمالی به اقتضائات خاص فنی عملیات، به صورت مهندسی شده و ابداعی ارائه شوند. معمولاً روال کار بر این است که مجری عملیات هات تپ اطلاعات را تمام و کمال از کارفرما دریافت کرده و با اتخاذ تدابیر برای مشخصه های ویژه عملیات طرح اجرایی کار را تدوین کرده و به حضور مهندسین و بازرسان کارفرما اعلام می کند تا ایشان نیز نسبت به امکان یا عدم امکان طرح نظر خود را اعلام دارند. در صورت تأیید ایشان کار به انجام می رسد و در صورت عدم تأیید و یا ارائه پیشنهاد اصلاحی، مسئله از طریق کارگروه های فنی و مهندسی و تبادل نظر تا رسیدن به راه حل نهایی ادامه می یابد.
زاویه انجام عملیات هات تپ از جمله متغیرهای خارجی محسوب می‌شود که در صورت امکان قابلیت تغییر موقعیت و زاویه آن وجود دارد. البته چنان‌که اشاره شد این امر در صورتی مقدور است که کارفرما توان استفاده از انشعاب گرفته شده جدید جایگزین درخواست خود را داشته باشد. معمولاً انجام عملیات هات تپ در زاویه 0 درجه و به صورت افقی بهترین و کم حاشیه ترین عملیات هات تپ بر حسب متغیرهای خارجی محسوب می شود، و پس از آن هات تپ عمود در زاویه 90 درجه از بالا دارای مزیت است. اما در صورتی که هات تپ در زوایای مختلف نظیر 30، 45، 60 و مواردی از این نظیر را داشته باشد متغیرهای جدید مثل کنترل دستگاه هات تپ حین انجام عملیات و نیز پیش بینی های ویژه در خصوص محل تردد اپراتورهای عملیات هات تپ نیز بر کار افزوده می‌شوند. در این شرایط و به منظور تسهیل فرایند و کاهش متغیرها، تغییر زاویه عملیات هات تپ به ایشان توصیه می شود اما در صورتی که اقتضای کار و ماهیت انجام عملیات هات تپ به گونه ای است که انجام عملیات به صورت زاویه دار ضروری می‌نماید بدون شک نظر کارفرما بر تسهیل فرایند هات تپ ارجحیت دارد.